Kehollinen ja tietoinen
luontoyhteys

Luonnossa oleilu ja liikkuminen tekevät hyvää keholle ja mielelle – sen tietää jokainen, ja myös tutkimustieto vahvistaa luonnon moninaiset terveysvaikutukset. Usein kuitenkin liikumme luonnossa totuttujen kaavojen mukaisesti, ja arjen rutiineista ja stressistä on vaikea irrottautua. Elonkehon luontoyhteysmetodissa hidastamme vauhtia ja pysähdymme luonnon elementtien äärelle. Näin luomme tietoista, kehollista yhteyttä elävään ympäristöömme. Erilaiset läsnäolo-, aisti- ja liikeharjoitukset luovat siltaa sisimmästämme luontoon ja sen kesyttämättömään kauneuteen. Lähestymme kokonaisvaltaista luontoyhteyttä – virtaavaa ja ajatonta kokemusta siitä, että luonto ja me olemme yhtä.

Luonnossa tuntemamme kiireettömyys ja eläväinen, avara tila ympärillämme mahdollistavat myös myötätuntoisen suhteen luomisen omaan itseemme ja muihin ihmisiin. Levollinen, meditatiivinen olotila syntyy kuin itsestään. Voimme hengähtää, rentoutua ja elpyä, tullen ravituiksi niin ruumiin, mielen kuin sielunkin tasoilla. Ja antaa luonnon kutsua myös luovuuden ja leikkisyyden, villiintymisenkin äärelle. Samalla arkielämämme ilot ja haasteet asettuvat laajempaan perspektiiviin ja selkeys valtaa mielen.

Kehollisen luontoyhteyden saavuttamiseksi ei tarvitse lähteä erämaahan. Luonnon elementit ovat läsnä kaikkialla, ja aivan lähiluontokin tarjoaa rikkaan kokemuksen sille, joka malttaa pysähtyä aistimaan ja tutkiskelemaan ympäristöä ja itseään.

Syvenevään luontoyhteyteen kuuluu myös vastavuoroisuus. Emme ole vain yksisuuntaisesti luonnon antimista nauttivia kuluttajia. Tietoinen luontosuhde herättelee meitä myös pohtimaan, mitkä ovat toimintamme ja elämämme vaikutukset ympäristöömme ja mitä voimme antaa takaisin luonnolle.

Elonkehon luontometodissa yhdistyy tietouteni ja kokemukseni kolmelta eri taholta: biologin tietämykseni luonnosta ja sen prosesseista, tanssi-liiketerapiaan ja somatiikkaan perustuva kehollisuus ja luova liiketyöskentely, sekä meditaatioharjoitukseni kautta tuleva tietoinen läsnäolo (tietoisuustaidot, mindfulness).

Pysähdys, uloshengitys.

Tunnen elävän maan allani.

Tuuli soittaa haavan lehtiä,

ja minunkin sieluni soi.

Tarjoan kehollisen luontoyhteyden työpajoja ja valmennuksia Tampereen seudulla. Alla olevat retket voidaan toteuttaa yksilötyöskentelynä tai 2-4 hengen pienryhmässä.

Askeleita metsään – Johdatus keholliseen luontoyhteyteen – 2h

Tämä kahden tunnin retki tarjoaa kokemuksen eläväisestä ja aistivasta kehoyhteydestä luontoon. Kävelemme nyt-hetkessä läsnäolleen ja pysähdymme luonnon ihmeiden äärelle hengittämään ja aistimaan. Kaikille sopivat keholliset ja liikkeelliset läsnäoloharjoitukset johdattavat rentoutumaan ja elpymään luonnon ja itsesi äärellä. 

Minun luontoni – Kehollinen luontoyhteysvalmennus – 3x2h

Kolmen kerran valmennuksessa opit kehollisen luontoretken perusrakenteen, jota soveltaen voit luoda oman, sinun arkeesi soveltuvan luontoharjoitteen. Keskeisiä elementtejä ovat juurtuminen maahan, pystylinjaus maan ja taivaan välissä, hengitys läsnäolon tukena, aistien käyttö ja tietoisuuden suuntaaminen sisään- tai ulospäin, tietoinen kävely, liikeharjoitukset sekä yhteys luonnon elementteihin. Valmennus räätälöidään yksilöllisesti tai pienryhmän tarpeiden mukaan.

Lisätietoja retkistä: kristo@elonkeho.fi.

Kysy myös työpajoista isommille ryhmille!

Tarjoan kehollisen luontoyhteyden työpajoja ja valmennuksia Tampereen seudulla. Alla olevat retket voidaan toteuttaa yksilötyöskentelynä tai 2-4 hengen pienryhmässä.

Askeleita metsään

Johdatus keholliseen luonto- yhteyteen

Tämä kahden tunnin retki tarjoaa kokemuksen eläväisestä ja aistivasta kehoyhteydestä luontoon. Kävelemme nyt-hetkessä läsnäolleen ja pysähdymme luonnon ihmeiden äärelle hengittämään ja aistimaan. Kaikille sopivat keholliset ja liikkeelliset läsnäoloharjoitukset johdattavat rentoutumaan ja elpymään luonnon ja itsesi äärellä.

Minun luontoni

Kehollinen luonto- yhteys-
valmennus

Kolmen kerran valmennuksessa opit kehollisen luontoretken perusrakenteen, jota soveltaen voit luoda oman, sinun arkeesi soveltuvan luontoharjoitteen. Keskeisiä elementtejä ovat juurtuminen maahan, pystylinjaus maan ja taivaan välissä, hengitys läsnäolon tukena, aistien käyttö ja tietoisuuden suuntaaminen sisään- tai ulospäin, tietoinen kävely, liikeharjoitukset sekä yhteys luonnon elementteihin. Valmennus räätälöidään yksilöllisesti tai pienryhmän tarpeiden mukaan.

Lisätietoja retkistä: kristo@elonkeho.fi.

Kysy myös työpajoista isommille ryhmille!

Kristo on kaikin puolin hyvä ohjaaja. Hän ottaa ohjatun toiveet huomioon ja muistuttaa säännöllisin väliajoin, kuinka tärkeää on tehdä harjoitus omalla tyylillään. Ei ole yhtä ainoa oikeaa tapaa hengittää tai rentoutua. Kristolle on myös miellyttävä ääni, jonka ansiosta meditaatioon/ohjaukseen on helppo heittäytyä ja antaa sen viedä mukanaan. Sain paljon valmennuksesta, mm.itsevarmuutta kokeilla itse luontomeditaatiota. Löysin myös jonkinlaisen yhteyden itseeni. Valmennuksesta jäi mieleen myös armollisuus ja kiitollisuus, joita tulisi viljellä säännöllisesti. Valmennus oli oikein hyvä kokonaisuus, en jäänyt mitään kaipaamaan.

Sini

Tällaisena kiireisenä aikana on erityisen tärkeää, että meillä on paikkoja joissa voimme latautua. Meille suomalaisille juuri luonto ja metsä ovat sellaisia paikkoja. Vaikka helposti senkin yhteyden voi kadottaa. Tietoinen avautuminen ja tekemisestä irti päästäminen on parasta juuri metsässä, jossa koko luonto on valmis meitä hoitamaan, jos voimme laskeutua vastaanottavalle taajuudelle. Tässä hyvä ohjaus omaan havainnointiin voi olla meille monille suuresti avuksi. Kriston ohjaus ja maadoittunut olemus olivat omiaan viemään kohti tietoisen luontoyhteyden ja levon tilaa. 

Janne

Elonkeho – Kristo Siniluoto
044-5969591
kristo@elonkeho.fi

 

Osk. Iloksi ja voimaksi
Y-tunnus 1967870-0