BIO

Olen Kristo Siniluoto, kehollisen terapia- ja hyvinvointityön moniosaaja. Olen tanssi-liiketerapeutti, kehotietoisuusohjaaja, Aguahara-vesihoitaja ja luontoyhteysvalmentaja. Keskeistä työssäni on kehollinen luovuus – liike, äänenkäyttö ja tanssi – sekä kehoon juurrutettu tietoinen läsnäolo.

Olen Kristo Siniluoto, kehollisen terapia- ja hyvinvointityön moniosaaja. Olen tanssi-liiketerapeutti, kehotietoisuusohjaaja, Aguahara-vesihoitaja ja luontoyhteysvalmentaja. Keskeistä työssäni on kehollinen luovuus – liike, äänenkäyttö ja tanssi – sekä kehoon juurrutettu tietoinen läsnäolo.

Kutsumukseni on johdattaa ihmisiä tutustumaan koettuun kehollisuuteen ja sen myötä avautuviin kasvun, hyvinvoinnin ja luovuuden lisääntymisen mahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa nyt-hetkessä tapahtuvaa kehotietoisuuden herättelyä – aistivan ja lempeän hyväksyvän suhteen luomista omaan kehoon ja sen prosesseihin. Tällöin kehoa ei enää nähdä mielen käskyläisenä, vaan se koetaan elävän kehomielen erottamattomana osana.

Olen koulutukseltani myös biologian tohtori (kasvitiede) ja kehollisuuden lisäksi tärkeä elementti työssäni on luonto: tietoinen luontoyhteys ja sen elävöittävät vaikutukset.

Mihin uskon työssäni ja elämässäni

 Uskon kasvun ja muutoksen mahdollisuuteen meissä jokaisessa. En näe terapia- ja kasvutyötä pelkästään ongelmien poistamisena. Se on myös avautumista kohti vapautta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kehon, mielen ja hengen tasolla – kohti elämänpotentiaalimme täydempää toteutumista. 

 Uskon tietoisen kehollisuuden ja kehollisen luovuuden voimaan. Keho on koti, ja kehollisuus portti eheytymisen ja kasvun polulle. Elämme paljolti ajattelua ja älyllistämistä korostavaa elämää, ja meille kaikille tekee hyvää laskeutua päästä kehon kokemuksen ja viisauden pariin. 

 Uskon luonnon keskeiseen rooliin hyvinvoinnillemme. Myös luonto on koti, meidän alkuperäinen kotimme, jonka huomaan voimme palata. Kehollinen, aistiva yhteys luonnon elementteihin tuo turvaa ja merkityksellisyyden tunnetta nopeatempoisen ja teknologiaan painottuvan kulttuurimme keskellä. Kokemus luonnon osana olemisesta herättelee meitä myös pohtimaan luontosuhteemme kaksisuuntaisuutta ja elämäntapamme vaikutuksia niin lähiympäristölle kuin koko planeetallemme.

 Uskon siihen, että yhteiskunnassamme vallitsevan ja useimpien meidän sisäistäneen voimakkaasti suorittavan elämäntavan ja tehokkuusajattelun takaa on löydettävissä levollinen tila, josta elämänvoima, luovuus, ilo ja leikillisyys sekä vaivattoman virtaava tekeminen kumpuavat.

 Uskon, että yksin emme pärjää. Me kaikki tarvitsemme toisiamme, monin eri tavoin. Tarvitsemme apua, tukea, kosketusta, myötätuntoa – varsinkin haastavissa hetkissä, mutta myös osana arkielämämme kudelmaa. Haluan osaltani olla luomassa yhteyden ja yhteisöllisyyden kulttuuria, joka haastaa vallitsevaa yksilökeskeistä elämäntapaa.

Luonto on koti, ja enemmän:

osa minua, ja minä osa sitä.

Lisää minusta

Käännekohta elämässäni

Olen peruskoulutukseltani biologi ja suuntauduin pitkään akateemisen tutkijan alalle. 2000-luvun alussa asuin Hollannissa tehden väitöskirjatutkimusta trooppisen kasvitieteen alalta, siis eläen nuorena tieteentekijänä sen hetkistä unelmaani. Kohtasin tällöin kuitenkin masennuksen ja ahdistuksen tiloja sekä ”selittämättömiä” fyysisiä tuntemuksia ja oireita – jokin tiedostamaton sisälläni halusi äänensä kuuluviin. Tavanomaisen psykoterapian kautta hakeuduin keholliseen psykoterapiaan, ja aloin ensimmäistä kertaa tutustumaan syvemmin kehooni ja sen tuntemuksiin ja viesteihin. Tästä avautui uusi maailma, uusi näkökulma itseeni, menneisyyteeni ja traumoihini sekä uusi tie kohti itseni löytämistä, eheytymistä ja luovan potentiaalini käyttöönottoa. Tämä tie vei myös kohti kokemuksia, joista en aikaisemmin ollut uneksinutkaan: kohti esiintymistä tanssiteoksessa isolla näyttämöllä, kohti lauluääneni jakamista maailmalle ja kohti uraa terapeuttina ja auttajana. Tässä prosessissa olen kokenut omakohtaisen kouriintuntuvasti muutoksen kapean estyneestä ja eristäytyneestä identiteetistä kohti avautumista, vapautumista ja yhteyden kokemusta. Tällä kasvun tiellä olen edelleen, ja kutsumukseni on noussut muiden ihmisten auttaminen heidän elämänpoluillaan.

Minä ja luonto

Varhaiset luontokokemukseni veivät minut aikoinaan biologian alalle, tutkimaan luontoa tieteellisestä näkökulmasta. Tiedeura kuitenkin jäi taakse seurattuani kutsumustani kehollisen kokemisen sekä liikkeellisen luovuuden ja tanssin maailmaan. Luonto ei kuitenkaan kadonnut mihinkään, vaan jäi elämääni voimavaraksi. Tutkimalla ja syventämällä luontosuhdettani huomasin, kuinka hyvin tietoinen kehollinen näkökulma ja luontokokemukset sopivat yhteen ja täydentävät toisiaan. Näin aloin yhdistamään tieto-taitoani tanssi-liiketerapiasta, kehollisuudesta ja meditaatiosta luonnossa olemiseen ja biologin tietooni luonnosta. Luonto ei ole siis vain paikka, johon menen itse elpymään. Se on myös juuri oikea ympäristö terapeuttiselle ja hyvinvointialan työlleni. 

Meditaatiosta

Olen harjoittanut meditaatiota eri muodoissaan 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Keskeisenä tienä on ollut Syvän levon meditaatio (https://www.jayaashmore.org/). Tämä eri lähteistä vaikutteita saanut suuntaus painottaa levon sekä suorittamisesta ja kontrollista irtipäästämisen merkitystä. Henkisellä polullani on tärkeää myös syvä yhteys luontoon ja luova kehollinen toiminta – liike, tanssi, äänenkäyttö ja laulu – väylänä kohti rauhaa ja vapautumista. 

Meditaation tieltä saamiani työkaluja ja periaatteita ovat nyt-hetkeen kohdistuvan tietoisuusharjoituksen lisäksi kiitollisuus, myötätunto ja rakastava ystävällisyys niin itseä kuin muitakin kohtaan, sekä suuntautuminen kohti iloa – kuitenkin kohdaten lempeydellä myös vaikeudet ja sisäiset varjokohdat. Meditaatioharjoitus näkyy ja tuntuu työssäni ja olemuksessani, mutta hyötyäksesi palveluistani et tarvitse henkistä tai hengellistä elämäntapaa tai identiteettiä.

CV

Koulutus

2021 Tanssi-liiketerapian ryhmäinterventio masennuksen hoitomuotona. Suomen tanssiterapiayhdistys ry.

2018 Tanssi-liiketerapian erikoistumiskoulutus 2. Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot. Eino Roiha -instituutti, Jyväskylä.

2017 Aguahara-vesityöskentelyn kurssi, tasot 1-3. Moving Heart, Thaimaa.

2016 Kehitykselliset liikemallit ja somaattinen työskentely. Satu Palokangas, Eino Roiha -instituutti, Jyväskylä.

2012 Education in Dance and Somatics. Itä-Suomen Liikuntaopisto, Joensuu.

2011 Tanssi-liiketerapian erikoistumiskoulutus 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet. Eino Roiha -instituutti, Jyväskylä.

2007 Ph.D., systemaattinen kasvitiede, Leiden University, Alankomaat.

2001 FM, systemaattis-ekologinen kasvitiede, Helsingin yliopisto.

Julkaisut

Punkanen, M., Saarikallio, S., Leinonen, O., Forsblom, A., Kulju, K.K.M. & Luck, G. 2017: Emotions in Motion: Depression in Dance-Movement and Dance-Movement in Treatment of Depression. – Teoksessa: Karkou, V., Oliver, S. & Lycouri, S. (toim.): The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing. Oxford University Press.

Lisäksi 15 vertaisarvioitua kasvitieteen julkaisua vuosilta 1998-2010.

 

Elonkeho – Kristo Siniluoto
044-5969591
kristo@elonkeho.fi

 

Osk. Iloksi ja voimaksi
Y-tunnus 1967870-0