Elävästi yhdessä! – tanssi-liiketerapeuttinen ryhmä

Elävästi yhdessä! Tanssi-liiketerapeuttinen ryhmä erillisyydestä ja yhteydestä, kohtaamisesta ja kohdatuksi tulemisesta

Mitä tunnet ja miten liikut, kun luot katseesi sisäänpäin, itseesi? Mikä maadoittaa ja tuo turvaa? Entä jos avaat aistisi ympäristöön ja kurotat kohti toista ihmistä? Millä tapaa piirryt todeksi ja tulet näkyväksi, kun kohtaat toisen ja antaudut vuorovaikutukseen? Ja voiko yhteys laajeta kohti maailmaa syleilevää ykseyden kokemusta?

Tässä kuuden tapaamiskerran tanssi-liiketerapeuttisessa ryhmässä tutkimme vuorovaikutusta sekä erillisyyden ja yhteyden teemoja. Sosiaalisina olentoina määrittelemme itsemme suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin – tanssien alati muuntuvaa kohtaamisen tanssia itsemme ja muiden kanssa. Kysymys kuuluukin: reagoimmeko ihmisiin ja tilanteisiin menneisyydestämme tulevien ja ulkopuolelta määritettyjen toimintamallien pohjalta? Vai olemmeko vapaita kohtaamaan toisen ihmisen nyt-hetkessä omien tarpeidemme pohjalta, samalla kunnioittaen omia ja toisten rajoja?

Voisiko elämämme kohtaamisissa olla perustana lempeä uteliaisuus, hyväntahtoinen avoimuus, leikillisyys ja ilo?

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden omien vuorovaikutusmallien keholliseen tutkimiseen turvallisissa ilmapiirissä. Työskentelyn perustana on kehotietoisuuteen perustuva yhteys itseemme, rajoihimme ja tarpeisiimme; tältä pohjalta voimme käydä luomaan yhteyttä toisiin. Tutkimme kohtaamisia ja dialogia pareittain ja koko ryhmän kesken eri tavoin: kehollisuuden, luovan liikkeen/tanssin ja äänenkäytön kautta sekä myös fyysisen kosketuksen avulla. Lisäksi ilmaisemme kokemuksiamme sanallisesti ja kuvallisesti.

Ryhmä soveltuu aikuisille sukupuoleen katsomatta. Et tarvitse tanssitaitoja tai kokemusta tanssista – kullakin on vapaus liikkua omalla ainutlaatuisella tavallaan. Jokainen saa myös päättää itse, millä tavalla ja missä määrin osallistuu harjoituksiin.

Elävästi yhdessä! on lyhytkestoinen tanssi-liiketerapeuttinen voimavararyhmä. Se tähtää itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseen, eikä siis ole varsinaista terapiaa.

Ryhmään otetaan korkeintaan 8 henkeä.

Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 18.00–19.45, 6 kertaa välillä 1.2.–22.3.2023 (15.2. ja 1.3. ei tapaamista). Paikkana on taideterapiatalo ARTiksen kaunis ja tilava sali Pyynikintorilla.

Voimavararyhmän ohjaa Kristo Siniluoto, tanssi-liiketerapeutti, kehollisen luontoyhteyden opas ja Aguahara-vesihoitaja. Häntä inspiroivat kehollisuus, liike ja ääni väylinä kohti eheyttävää itsetuntemusta ja -ilmaisua – ja myös kohti ravitsevaa yhteyttä kanssaeläjien ja maailman kanssa. Lisää tietoa hänestä löydät osoitteesta https://www.elonkeho.fi.

Hinta 170/140€. Maksu voidaan suorittaa myös kahdessa erässä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostilla: kristo@elonkeho.fi.

Osallistujien kanssa käydään etukäteen lyhyt keskustelu puhelimitse tai netin välityksellä.

Päivämäärä

01 helmi 2023 - 22 maalis 2023
EX!

Aika

18:00 - 19:45

Paikka

Taideterapiatalo ARTis
Pyynikintori 8 C 44 (sisäpiha), 33240 Tampere