Johdatus keholliseen luontoyhteyteen

Luonnossa oleilu ja liikkuminen tekevät hyvää keholle ja mielelle – sen tietää jokainen, ja myös tutkimustieto vahvistaa luonnon moninaiset terveysvaikutukset. Usein kuitenkin liikumme luonnossa totuttujen kaavojen mukaisesti, ja arjen rutiineista ja stressistä on vaikea irrottautua. Elonkehon luontoyhteysmetodissa hidastamme vauhtia ja pysähdymme luonnon elementtien äärelle. Näin luomme tietoista, kehollista yhteyttä elävään ympäristöömme. Erilaiset läsnäolo-, aisti- ja liikeharjoitukset luovat siltaa sisimmästämme luontoon ja sen kesyttämättömään kauneuteen. Lähestymme kokonaisvaltaista luontoyhteyttä – virtaavaa ja ajatonta kokemusta siitä, että luonto ja me olemme yhtä.

Luonnossa tuntemamme kiireettömyys ja eläväinen, avara tila ympärillämme mahdollistavat myös myötätuntoisen suhteen luomisen omaan itseemme ja muihin ihmisiin. Levollinen, meditatiivinen olotila syntyy kuin itsestään. Voimme hengähtää, rentoutua ja elpyä, tullen ravituiksi niin ruumiin, mielen kuin sielunkin tasoilla. Ja antaa luonnon kutsua myös luovuuden ja leikkisyyden, villiintymisenkin äärelle. Samalla arkielämämme ilot ja haasteet asettuvat laajempaan perspektiiviin ja selkeys valtaa mielen.

Kehollisen luontoyhteyden saavuttamiseksi ei tarvitse lähteä erämaahan. Luonnon elementit ovat läsnä kaikkialla, ja aivan lähiluontokin tarjoaa rikkaan kokemuksen sille, joka malttaa pysähtyä aistimaan ja tutkiskelemaan ympäristöä ja itseään.

Syvenevään luontoyhteyteen kuuluu myös vastavuoroisuus. Emme ole vain yksisuuntaisesti luonnon antimista nauttivia kuluttajia. Tietoinen luontosuhde herättelee meitä myös kohti tietoisuutta siitä, mitkä ovat toimintamme ja elämämme vaikutukset ympäristöömme ja mitä voimme antaa takaisin luonnolle.

Elonkehon luontometodissa yhdistyy tietouteni ja kokemukseni kolmelta eri taholta: biologin tietämykseni luonnosta ja sen prosesseista, tanssi-liiketerapiaan ja somatiikkaan perustuva kehollisuus ja luova liiketyöskentely, sekä meditaatioharjoitukseni kautta tuleva tietoinen läsnäolo (tietoisuustaidot, mindfulness).

Elonkeho – Kristo Siniluoto
044-5969591
kristo@elonkeho.fi

 

Osk. Iloksi ja voimaksi
Y-tunnus 1967870-0