Luonnossa oleilu ja liikkuminen tekevät hyvää keholle ja mielelle – sen tietää jokainen, ja myös tutkimustieto vahvistaa luonnon moninaiset terveysvaikutukset. Usein kuitenkin liikumme luonnossa totuttujen kaavojen mukaisesti, ja arjen rutiineista ja stressistä on vaikea irrottautua. Elonkehon luontoyhteysmetodissa hidastamme vauhtia ja pysähdymme luonnon elementtien äärelle. Näin luomme tietoista, kehollista yhteyttä elävään ympäristöömme. Erilaiset läsnäolo-, aisti- ja liikeharjoitukset luovat siltaa sisimmästämme luontoon ja sen kesyttämättömään kauneuteen. Lähestymme kokonaisvaltaista luontoyhteyttä – virtaavaa ja ajatonta kokemusta siitä, että luonto ja me olemme yhtä.